Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku uruchamia Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych.

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 2 stycznia 2021 r. pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych będą wysyłać do Państwa zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej poprzez stronę:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaltoszek

Jak to wygląda w praktyce:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPS i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk „złóż ofertę”, prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaltoszek

Aby składać oferty nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaltoszek. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodny z Pzp, muszę Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

 

Zamówienia aktualne do dnia 31.12.2020 r.

Archiwalne

 


<—powrót do strony głównej